TUYỂN DỤNG

  1. Thợ sơn PU.
  2. Thợ mộc.
  3. Lao động phổ thông.

Mỗi vị trí tuyển 10 người, lương thoả thuận.

Nơi làm việc: Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Tp.HCM

Liên hê: 0918.352378 (Anh Chiến) trong giờ làm việc.